Търговско право

Гражданско право и процес

Административно право

Наказателно право и процес

Чуждестранни инвестиции

Облигационно право

Трудово и осигурително право

Данъчно право и процес

Вещно право

Семейно/наследствено право

Сделки с недвижими имоти

Право на интелектуалната собственост

 

 

Адвокатска кантора Консус

ул. “Съборна" 4 вх. В, ет. 1

София, България
тел: 0889230427
факс: 9810103

 

Home | За контакти

 

 

 
 
 
 
 

 

Адвокатска кантора Консус предлага професионално правно обслужване и консултации в следните области:

 

 

• Търговско право,
• Гражданско право и процес,
• Административно право и процес,
• Наказателно право и процес,
• Чуждестранни инвестиции,
• Облигационно право,
• Трудово и осигурително право,
• Данъчно право и процес,
• Вещно право,
• Семейно и наследствено право,
• Сделки с недвижими имоти,
• Право на интелектуалната собственост.

 

     
 
© 2000-2010 Адвокатска кантора Консус    
     

 

Регистрация на фирма - ООД/ЕООД

Обикновен Пакет

 

 

99.99

 

 

 

 

Регистрация на фирма - ООД/ЕООД

Стандартен Пакет

 

 

169.99

     

 

Регистрация на фирма - ООД/ЕООД

Премиум Пакет

 

 

269.99

     

 

Регистрация на фирма - ЕТ

Обикновен Пакет

 

 

89.99